İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

 

 • İhracat Beyannamesi(IB)
 • TC Gümrükleri Çıkış Beyannamesi(GÇB)
 • Yerli Fatura ve Döviz Alım Belgesi

İhracat Beyannamesi

5 nüsha tanzim edilen ihracat beyannamesi ihracatın yapılacağı gümrük idaresine tanzim edilir. 

Gümrük Çıkış Beyannamesi

Bu belgeye eklenmesi gereken belgeler şunlardır; 

 • Yerli fatura
 • İhracat beyannamesi ( Gerekiyorsa ekli liste) 
 • ATR 1 (Ortak pazar ülkeleri için)
 • Ayniyat Listesi
 • Çeki Listesi

Yerli Fatura

 • KDV iadesinde önem taşıyan bir belgedir. 
 • Bir sureti Gümrük Çıkış beyannamesine eklenir. 

Yerli Faturada Bulunması Gereken Hususlar Şunlardır: 

 • Fatura no ve tanzim tarihi.
 • İhracatçının ad soyad ve adresi.
 • Malın bürüt ağırlığı.
 • Malın Türk menşeili olduğu.
 • Teslim ve Ödeme şekli. 
 • Aracı ve Muhabir banka isimleri. 
 • Toplam mal adedi ve tutarının "Yalnızca" ya da "Y" ile başlamak üzere yazıyla yazılması gerekmektedir.
 • KDV yerli faturaya yansıtılmayacaktır. 

Döviz Alım Belgesi

 • Dövizi gelen kişi ya da kuruluşun adı ve unvanı. 
 • Satın alınan dövizin geldiği ülke
 •  Geliş nedeni
 • Döviz Cinsi 
 • Uygulanan kur,
 • Döviz Tutarı
 • TL Tutarı
 • Dolar Karşılığı
 • İhracatın şekli
 • Teslim şekli
 • GÇB tarih ve çıkış kapısı yer alır.