İTHALAT TÜRLERİ NELERDİR?
İTHALAT TÜRLERİ NELERDİR?

İTHALAT

Yabancı bir ülkeden mal veya hizmet alınması işlemine ithalat denir. Başka bir deyişle diğer bir ülkede üretilen ürünlerin ülke içindeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İthalat işlemi devlet tarafından yapılabildiği gibi kamu, özel ve tüzel kişilikler aracılığıyla da yapılabilir. İthalat türleri ise aşağıdaki gibidir.  

Akreditif İthalat

Bu ithalat türünde alıcı satıcının bulunduğu ülkedeki bir banka ile anlaşmalı bir bankaya mal bedelini ürünlerin sevk belgelerinin teslimi sonrası ödenmesi koşuluyla yatırır. Burada amaç alıcı ve satıcıyı korumaktır. Bu ithalat türünde çalışılacak bankalar ise serbest bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeli ve uluslar arası çalışmalıdır. Öte yandan banka gerçekleşen bu ticaretten komisyon almaktadır ve bu durum satıcının kâr oranını düşürmektedir. 

Mal Karşılığı İthalat

Ürünlerin gümrüklenmesi işleminden daha sonra mal bedelinin ödenmesi ve akabinde belgelerin çekilmesi yoluyla gerçekleşecek olan ithalat şeklidir. 

Bedelsiz İthalat 

Bu ithalat türü vergi olmadan ülkeye ithalatının yapılması işlemidir. Özel eşyalar hediyeler vb. ürünler bedelsiz ithalata örmektir. 

Belge Karşılığı İthalat 

Ürünlerin ülkeye giriş yapmış olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarıldığını gösteren belgelerin parasının ödenerek bankadan belge alınması yoluyla gerçekleştirilen ithalat türüdür.

Kredili İthalat 

Bedeli daha sonra ihracatçı firmaya ödenmek üzere yapılan vadeli ithalat türüdür. Alıcı için çok fazla avantaj sağlayan bu ithalat türünde satıcı için büyük bir risk söz konusudur. 

Geçici Kabullü İthalat

Ürünlerin daha sonra bir veya birden fazla ülkeye ihraç edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ithalat türüdür.

Ankonsinyasyon İthalat

Satışın yapılması ve taraflarca belirlenen vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartı ile gerçekleştirilen ithalat işlemidir.