İzlenim Oluşturma/Sosyal Algı
İzlenim Oluşturma/Sosyal Algı

İzlenim oluşturma bir kişiyle kurduğumuz iletişim sonucunda algılanan özelliklerin değerlendirilerek o kişi hakkında oluşturduğumuz fikirlerdir. Bu fikirlerimiz yaşamımızın bir parçasıdır. Hayatımızda verdiğimiz kararların bir çoğunu bu izlenimlerle şekillenir. İzlenimlerimizin sonucuna göre  davranırız. Bu izlenimleri oluşturmamızda bazı faktörler ön plandadır. Bu faktörler:

Rolleri

Karşımızdaki insanın hayattaki rolleri bizim onun hakkındaki izlenimizi/algımızı etkilemektedir. Bu roller bize kişi hakkında da bazı bilgiler vermekte ve aynı zamanda başka bilgiler edinmemizde çağrışım sağlayacaktır. Örneğin; bir kişinin doktor, mühendis veya savcı mesleki rolünde olması bize bazı bilgiler verir. Anne, baba veya çocuk ailevi yönü de bir çok bilgi saglamaktadır.

Fiziksel Görünüm 

Bir kişiyle gördüğümüzde ilk fiziksel görünümü dikkatimizi çekmektedir.Kişinin dış görünüşü ve dış görünüşüne verdiği önem bize o kişi hakkında bilgi vermektedir. Saç, sakal veya giyim tarzı bir kişinin kişiliği,zevkleri, ilgi alanları gibi bir çok özelliği yansıtmaktadır. Örneğin; saçları uzun ve daha çok siyah giyenen birinin metal müzik sevdiğini düşünmemiz gibi...

Ayırıcı Özellik

Bir kişide dikkat çeken ilk özelliktir.Bu fiziksel görünümle alakalı olabileceği gibi tutum ve davranışıyla ilgili de olabilir. Örneğin; kişinin gözlerinin masmavi olması gibi... 

Davranışları

Kişinin davranışları, jest ve mimikleri bize o kişinin kişiliği hakkında bir çok ipucu vermektedir. Bir kişiyi tanımak için davranışlarına bakmak yeterlidir. Bir çok bilgi verecektir. Örneğin; çalışkan, sinirli, yardımsever gibi bir çok kişilik özelliği davranışlara yansımaktadır yeter ki okumasını bilelim :)

Sınıflara Ayırma

İnsanları kafamızda çeşitli sınıflandırmalara tabii tutarız. Cinsiyet, ırk, meslek gibi... Bu çok hızlı ve otomatik bir şekilde meydana gelir. Kişiyi sınıflandırmamızda ki sınıfın özelliklerini o insana da atfederiz. Bunun nedeni grup temelli değerlendirmelerin daha etkili olmasıdır. Kızlar nazlı olur, avukatlar çok yalan söyler gibi örneklendirebiliriz.

Bağlamın(ortamın) Etkisi

Bir kişiyle tanıştığımız ortam o kişi hakkındaki fikirlerimizi de etkiler. Örnegin sevdiğimiz bir restorant da tanıştıysak ortak zevklerimiz olduğunu düşünürüz. Veya tam tersi bulunmak istemediğimiz ama bulunmak zorunda olduğumuz ortamda tanıştığımız için o kişiye karşı izlenimimiz çok iyi olmayacaktır. Sevdiğimiz veya sevmediğimiz birinin yanında gördüğümüzde o kişiye karşı olan algımızı ona da aktarırız. 

İzlenimler sonradan olumlu veya olumsuz şekilde değişebilir veya bir çok izlenim birleştirilebilir. Kararlarımız ve davranışlarımızda izlenimlerimizden etkilenmektedir. Birinde iyi bir izlenim bırakmak istiyorsak; fiziksel görünümümüze, davranış ve tutumlarımıza ve tanıştığımız ortama dikkat etmemiz gerekmektedir.Bunlara dikkat edersek kişide olumlu bir izlenim yaratmış oluruz. Tüm izlenimleriniz güzel olsun. Keyifli okumalar dilerim :)