E-İHRACAT DEVLET  TEŞVİKLERİ
E-İHRACAT DEVLET TEŞVİKLERİ

İthalat ve ihracat  tutarları arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak, yerli üreticileri desteklemek ve ülkeye döviz girişi sağlamak adına devlet tarafından verilen çeşitli  destekler bulunmaktadır. E-ihracat konusu ise son yıllarda ülkemiz girişimcileri ve esnafları arasında en hızlı yükselmiş konulardan biridir. Bunun en önemli sebeplerinden bir kaçı ise bir çok alanda maliyeti azaltması, kâr oranının daha yüksek olması ve sağladığı vergi muafiyetleridir. E-ihracat devlet teşviklerinden faydalanabilmek için ise; ürününüzün Türkiye'de üretiliyor olması, web sitenizin ihracat yapmayı planladığınız ülkenin diline çevrilmiş olması ve şahıs şirketi olmamanız gerekmektedir. Şahıs şirketi dışında her hangi bir şirket türü bu desteklerden diğer koşulları da sağlaması halinde faydalanabilir. (Anonim, Limited vb.)

Tescil ve Korunma Desteği

Eğer yurt içinde tescillenmiş bir markanız veya ürününüz varsa, aynı ürünün ihracat yapacağınız ülkedeki patent sürecinin araştırılması, tescil için gerekli belgelerin hazırlanması ve zorunlu harcamalar için gerekli tutarın %60'ı devlet tarafından karşılanır. 

Pazar Araştırma Gezileri

En çok 2 çalışan için geçerli, en uzun 10+1 gün ve maksimum 20 gün süre ile verilen bu destek kapsamında en fazla 3 ülke için iş seyahati yapabilirsiniz. Bu destek kapsamında ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleriniz %70 oranında devlet tarafından karşılanır.

Rapor Desteği

Bakanlığın uygun gördüğü kurumlardan alınan veya kuruluşlara hazırlatılan pazar araştırmaları, veri analizi raporları, şirket, sektör ya  da marka odaklı raporlar ve yabancı şirket alımı için ihtiyaç duyulan mali ve hukuki analizler destekleniyor. Hazır alınan raporlar için ise en fazla 2 yıllık olması şartı aranan destek paketinde devlet destek oranı %60'dır

İleri Teknoloji Şirket Satın Alma Desteği

Bakanlık tarafından ön onay gerektiren destek paketi kapsamında şirket alım sürecindeki tüm hukuki ve mali harcalar %75 tutarında devlet tarafından karşılanmaktadır.

Belge Alım Desteği

Çevre, Kalite ve İnsan Sağlığı kapsamında ihtiyaç duyulan belge, izin, ruhsat,sertifika, danışmanlık , eğitim vb. belgelerin masrafları %50 oranında desteklenmektedir.

Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında faaliyetlerini sürdüren şirketlerin veya şubelerinin her birimi için vergi ve harç da dahil olmak üzere bürüt kira harcamaları %40 oranında destekleniyor. Kapsam içerisinde olan firmalar ise mağaza, kiosk, ofis, depo ve reyon şeklindedir.

Yurt Dışı Reklam ve Tanıtım Desteği

E-ihracat yapan bütün şirketlerin reklam,tanıtım, pazarlama, sponsorluk, TV ve Radyo yayını, gazete ilanı, internet, sosyal medya ve açık hava reklamları, özel tanıtım giderleri vb. bütün harcamalarına %60 oranında destek sağlanır. 

Yurt Dışı Fuar Desteği

Fuarlara katılım masrafları %50 oranında desteklenir. Ancak bu oran fuarın kapsamına ve yöresel veya ulusal oluşuna göre değişiklik gösterir. 

Fuar destekleri bakanlık tarafından daha önceden açıklanmaktadır.