Etkili Konuşmanın Sırları
Etkili Konuşmanın Sırları

Günlük hayatımız içerisinde kullandığımız iletişim yollarında birisi de konuşmadır. Ancak her konuşmamız etkili olmakta mıdır? Her konuşmamız istediğimiz etkiyi, sonucu oluşturmayabilir. Bir konuşmanın etkili olması için kendimizi iyi ifade etmemiz, karşıdaki kişi tarafından anlaşılmamız ve karşı tarafı istediğimiz yöne çekmemiz konuşmanın etkili olup olmadığını göstermektedir. Etkili bir konuşmada dinleyici bizi dikkatli bir şekilde dinlemesi, istenen etkiyi bırakmamız ve sonuç olarak da konuşmanın amacına ulaşılması istenir.

Konuşmacının konu hakimiyeti, öz-güvenli bir şekilde kendini ifade etmesi ve diksiyonuna dikkate etmesi etkili konuşma için başlıca önemli unsurlardır. Bunlar dışında etkili konuşmanın bazı şartları bilinmeli ve konuşma içerisinde uygulanmalıdır. Bu şartlardan kısaca bahsedecek olursak:

Göz Teması Kurma

Göz teması iletişim için en önemli faktörlerden birisidir. Göz teması kurulan kişi değer verildiğini hisseder ve konuşmayı daha dikkatli bir şekilde dinler.

Göz teması sayesinde hem dinleyicinin söylenenden anlam çıkarmasını hem de söylenenlerin desteklenmesi sağlanır.

Açıklık

Açıklık bir konuşmanın anlaşılabilir olmasıyla alakalıdır. Açık ve net olan bir konuşma etkili konuşma olur.

Konuşmada Zamir Kullanımı

Konuşmayı yaptığımız kitleye göre kullanacağımız zamirleri seçmeliyiz. Ben dili daha samimi ortamlarda sen dili daha nasihat ve uyarılarda kullanmayı tercih edebiliriz. Biz, siz ve onlar zamirleri daha resmi ortamlarda kullanılabilecek zamirlerdir.

Amaca Uygunluk

Konuşmanın amacı, hedefi, konusu ne ise konuşma o temelde ilerlemeli ve konu dağıtılmamalıdır. Konuyla ilgili dinleyicilere sorular sorarak geri bildirimler alınabilir böylelikle konuşmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit edilebilir.

Hedef Kitleye Uygunluk

Konuşma esnasında kullanacağımız terimler, sözcükler, deyimler ve konuşmayı nasıl sunacağımız hedef kitleye göre farklılık gösterebilir. Hedef kitlenin özelliklerine göre konuşma hazırlanmalıdır.

Dikkati Sürdürülebilirlik

Yetişkin bir dinleyicinin dikkati ortalama 30-35 dakikadır. Konuşmacı konuşma esnasında dikkat çekici bir anekdot, bir güncel bilgi veya sosyal bir olayla ilgili bir konuşma katarak dinleyicilerin dikkatini çekebilir.

Tek düze anlatım dikkati daha çok dağıtacağından farklı teknikler kullanarak dinleyicinin dikkatini canlı tutabilir.

Hoşa Giderlik

Sesin hoşa giderliliği o sesin tınısıyla ilgilidir. Orta şiddette, anlaşılabilir ve duyulabilir ses tonuyla, vurgu ve tonlamaları doğru yaparak hoşa giderlik sağlanabilir. Bunun sağlanması için nefes egzersizleriyle konuşma yapmak önemlidir.

Konuşmanın İkna Edici Olması

Bir konuşma için etkili diyebilmemiz için karşımızdaki kişinin ikna olmuş olması ve davranış değişikliği yaşanmış olması gerekir

Bu kriterlere dikkat ederek konuşmamızı hazırlar, düzenler ve sunarsak etkili bir konuşma gerçekleştirmiş oluruz. Bu sayede karşımızdaki kişide davranış, duygu, düşünce ve tutum değişikliği olmasını sağlarız. Konuşmayı amaca ve istediğimiz sonuca ulaştırırız. Her konuşmanızın etkili olması umuduyla 😊