Dış Ticaret nedir?
Dış Ticaret nedir?

Farklı ülkeler arasında gerçekleşen ticaret işlemleri dış ticaret olarak adlandırılır. Yapılan bu ticarette mal ve sermaye ulusal sınırları aşarak ülke dışına akar. İhracatı son zamanlarda firmaların önem verdiği ve üzerinde çalıştığı bir bölüm olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Alım ve satım işlemlerinin teslim edilme şekli bakımından ithalat ve ihracat olarak ikiye ayrılan dış ticaret; ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz ekonomik problemler ve kısıtlamalar birçok firmayı olumsuz etkilemiştir. Çözümü ülke sınırları dışında arayan bu firmalar SME (Small-Medium Enterprices) olarak adlandırdığımız küçük-orta ölçekli işletmelerdir. Kurumsal ve büyük firmalar hali hazırda kendi bünyesinde bir dış ticaret departmanına sahip olup aktif bir şekilde ihracat yapmaktadırlar. 

Diğer ülkelere bağımlılığın azaltılması için ihracatın arttırılması ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Bu hedeflere ulaşmak için ülkelerin aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur.

Dış ticaretin iç ticaretten en önemli farkı tabi olduğu yasalardır. İthalatçının ülkesinin yasalarına mı tabi olacak yoksa ihracatçının mı? Dış ticaretçinin başlıca dikkat etmesi gerekenler;

Alış-satış sözleşmesindeki maddelerin net ve açık belirlenmesi ve gümrük için gerekli belgelerin takibinin yapılması

Kimler İhracat Yapabilir?

İhracatçı, ihraç edeceği  mala göre ilgili ihracatçı birliğine  üye olan gerçek usulde vergiye tabi    (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden  esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture  ve konsorsiyumlar  ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

İhracatçı Birliği’ne üye olmak isteyen tacirlerden, Ticaret Sicil Gazetesi'ne kayıtlı olduğunu ve tek vergi numarası sahibi olduğunu teşvik eden belgeler aranır.

İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen esnaf ve sanatkarlardan ise tek vergi numarası mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Konfederasyonundan alacakları bir belge ile teşvik etmeleri istenmektedir.

Joint-venture konsorsiyumlar ise, tek vergi numarası mükellefliği olduğunu teşvik eden belge durumlarını belirtir. Ortaklık sözleşmesini İhracatçı Birliği’ne tevdi ederek üye olacaktır.

Bir işletmenin dış ticaret yapabilmek için ihtiyaç duyacağı konular;

 • Yapılanma 
 • İş akışları
 • Mevzuat
 • Sözleşme Hazırlığı Hukuku
 • Ödeme Şekilleri
 • Teslim Şekilleri
 • Fiyatlandırma
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Gümrük, Nakliye ve Sigorta uygulamaları
 • Paketleme,Etiketleme
 • Pazarlama
 • Satış
 • Pazar araştırması
 • Müşteri araştırması
 • Dahilde İşleme rejimi
 • İhracat destekleri
 • Yabancı Dil

Dış ticaret bir ekip işidir. İhracatçı ve ithalatçılar ekiplerin başında yer alarak ekip üyelerini organize etmelidirler. Bir ekip en az;

 • Gümrük Müşaviri
 • Nakliyeci
 • Sigortacı
 • Bankacıdan oluşmalıdır.

Avrupa Birliğine üye olmayı başaramasak da , resmi olarak AB Gümrük Birliğine üyeyiz (Customs Union) Dünya çapında geçerliliği olan bu birliğin kurallarına uyup şartlarını yerine getiriyoruz.

Bir ülkeden diğerine ürün ve mal gönderimi sırasında o ürünü tanımlamak çok zor olabilir.Her ürüne Dünya Gümrük örgütü tarafından belirli kodlar verilir.. Kodlar standarttır ve işlemleri kolaylaştırır. Örneğin  kalemin kodu bellidir ve siz onu Türkiye'den herhangi bir ülkeye gönderirken  Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirlenen kod ile belgelerde ibraz edersiniz. Böylece birçok prosedür hızlı bir şekilde kontrol edilip devam eder. 

Ürün kodu kısmında tanımlanan numara belirli bir ürüne verilmiş ve tüm dünyada kabul edilmiş bir kodu temsil eder.
Ürün kodu kısmında tanımlanan numara belirli bir ürüne verilmiş ve tüm dünyada kabul edilmiş bir kodu temsil eder.

İhracat isteği ile Parlayan Dış Ticaret Firmaları

Ekonomik sıkıntı  ve kriz nedeni ile yurt dışına satış yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler her ne kadar kendi bünyesinde ihracat departmanı kurmaya başlasa da ihracat aşamasında ve sonrasında gerçekleşecek işlemlerin takibi ve sürdürülmesi için daha profesyonel olan Dış Ticaret Firmaları ile çalışmaktadırlar.Prosedürler ve mevzuatlarının karmaşıklığı nedeni ile profesyonel yardım alarak süreci yönetirler. Öyle ki geldiğimiz noktada bir işletmeye dış ticarette destek veren firmanın kazandığı kâr oranları üretici firmanın ettiği kârdan fazla olabilmektedir. TİM ( Türkiye İhracatçılar Meclisi)'in her yıl açıkladığı Türkiye'nin önde gelen ilk 1000 ihracatçısı sonuçlarına göre , köklü ve uluslararası şirketlerin yanında birçok Dış Ticaret firmasını aynı başarıda görebilmemiz mümkün.